MENU

Dasar Utama Agensi

Memberikan Perkhidmatan Perbandaran Yang Cekap Dan Efisien Dengan Menyediakan Kemudahan Dan Infrastuktur Yang Kondusif, Merancang, Melaksana Dan Mengawal Pembangunan Port Dickson Secara Terancang Serta Menguatkuasakan Undang-Undang Di Bawah Bidangkuasa Dengan Berkesan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Setempat, Selaras Dengan Hasrat Untuk Memacu Kecemerlangan Port Dickson Sebagai Destinasi Pelancongan Dunia.