MENU
AHLI MAJLIS MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON

DATO’ AB. KHALID BIN MAT DNS., AMN., AAP., PKC., PMC., PJK.,
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1101
Faks : 06- 6462455
E-mail : ydpmppd@mppd.gov.my

PN.HJH KAMARIAH BINTI IBRAHIM
Pengarah
Jabatan Perancang Bandar & Desa
Negeri Sembilan
Tingkat 3, Blok D Wisma Negeri,
70503 Seremban,N.Sembilan.
Tel : 06-7659700
Faks : 06- 7645622
E-mail : hajahkamariah@ns.gov.my

Encik Ab Rahim Bin Ab.Rahman AMN.,ANS.,PMC
Pengarah
Unit Kerjasama Awam Swasta (Ukas),Negeri Sembilan
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan,
Tingkat 5, Blok C, Wisma Negeri,
70503 Seremban, Negeri Sembilan
Tel : 06 -7659085
Faks : 06- 7659089
E-mail : abrahim@ns.gvo.my

Dr. Noor Ashah Binti Othman PMC.,
Pegawai Kesihatan Daerah PD
Pejabat Kesihatan Daerah Port Dickson ,
Km2, Jalan Seremban,71000 Port Dickson
Tel : 06 -6475316
Faks : 06-6473179
E-mail : drashah@moh.gov.my

Ir. Janari Bin Sekeli
Jurutera Daerah
Pejabat Jurutera Daerah,Jabatan Kerja Raya,
Tingkat 3, Kompleks Pentadbiran Daerah,
71000 Port Dickson,N.Sembilan Tel : 06 -6473040
Faks : 06- 6471272
E-mail : JANARI@jkr.gov.my

Tuan Supt. Baharudin Bin Mustapha AMP.,
Ketua Polis Daerah Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Daerah,
71000 Port Dickson,N.Sembilan.
Tel : 06 -6472222 ext 242
Faks : 06- 64767244
E-mail : kpdpdickson@rmp.gov.my

Encik Azman Bin Zulkifli
Jurutera Daerah
Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah
Tingkat 2, Kompleks Pentadbiran Daerah
71000 Port Dickson,
Tel : 06 -6464632
Faks : 06- 6470903
E-mail : manzul64@yahoo.com.my

Mejar Abd Razak Bin Hj. Abd Kudus
Pegawai Staf Stesen Port Dickson,
Markas Staf Stesen Port Dickson,
71050 Port Dickson, N.Sembilan.
Tel : 06 -64712662 ext 2001
Faks : 06- 6475057
E-mail : razakramd@yahoo.com.my

Encik Nor Halim Bin Aludin
Pengarah Badan Kawal Selia Air Negeri Sembilan
Tingkat G, Blok C, Wisma Negeri, 70503 Seremban,
Tel : 06 -7659010
Faks : 06- 7659108
E-mail : norhalim@ns.gov.my

Tn.Hj Razali Bin Bakar PPT., DPT.,
Pegawai Daerah
Pejabat Daerah Dan Tanah Port Dickson,
Kompleks Pentadbiran Daerah,71009 Port Dickson,
Tel : 06 -6471555
Faks : 06- 6473301
E-mail : razali@ns.gov.my