MENU
Name : Tuan Haji Zamri bin Mat Kasim
Position : Yang Dipertua Port Dickson Municipal Council
Tempoh : 16 November 2016
Email: ydpmppd@mppd.gov.my
Office Tel.no 06-6471122
Fax no: 06-6474984
Pengalaman Berkhidmat :
  • Jurutera Jalan, Ibu Pejabat JKR Negeri Sembilan bermula 15/5/1993 – 15/1/1996
  • Penolong Pengarah Bangunan, Ibu Pejabat JKR Negeri Sembilan bermula 16/1/1996- 15/5/2004
  • Jurutera Daerah, JKR Daerah Port Dickson bermula 16/5/2004 – 30/9/2005
  • Pengurus Pembinaan, Projek Penjara Baru Bentong,Pahang bermula 1/10/2005 – 31/10/2008
  • Penolong Pengarah Kanan, CKS Ibu Pejabat JKR, Kuala Lumpur bermula 1/11/2008 – 14/06/2009
  • Jurutera Daerah, JKR Daerah Rembau bermula 15/6/2009 – 2/8/2015
  • Ketua Penolong Pengarah (Pengurus Besar Pembinaan – Sport City Complex, Bukit Jalil)CKBA2  Ibu Pejabat JKR, Kuala Lumpur bermula 3/8/2015 – 15/11/2016
  • Yang DiPertua Majlis Perbandaran Port Dickson bermula 16/11/2016 sehingga sekarang