MENU

MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Adalah dimaklumkan bahawa terdapat pembetulan pada iklan KENYATAAN SEBUT HARGA seperti mana yang disiarkan dalam iklan dan laman web pada 10 September 2019 (Selasa).

Terdapat pembatalan kerja pada kenyataan sebutharga berkenaan. Kenyataan pembatalan kerja adalah seperti berikut :-

 

 

No. Sebut Harga&

Harga Dokumen

 

Tajuk Projek

 

Kelas/ Gred Kontraktor

 

Kelas Kepala & Sub/Kepala

 

Tempat,& Tarikh

Dokumen Mulai Dijual

 

Tempat, Tarikh & Waktu

Sebutharga Ditutup

MPPD

SH 146 / 2019 RM 150.00

Penggantian kabel Bawah Tanah Yang Rosak Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Laluan Utama Jalan Springhill Berhampiran 10 South Residence, Port Dickson

 

G2/G3

Kategori ME

 

Pengkhususan   E04 & E11

Bahagian Perolehan, Pengurusan Aset & Stor, Majlis Perbandaran Port Dickson

 

Tarikh:

 

17.09.2019

 

Hingga

 

24.09.2019

Bahagian Perolehan, Pengurusan Aset & Stor, Majlis Perbandaran Port Dickson

 

Tarikh :

 

24.09.2019

 

*Jam 12.00 t/hari

 

BATAL

 
   

 

Lain-lain maklumat yang dinyatakan di dalam notis pemberitahuan sebelum ini adalah 

TIDAK BERUBAH.