MENU

KAJI SELIDIK KEPUASAN PENGGUNA PERKHIDMATAN ONLINE MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON (GOS E-RATING 2019)

GOS 2019

BIL NAMA PERKHIDMATAN KAJI SELIDIK
1. SEMAKAN CUKAI TAKSIRAN                                                                                                                ICON                                        

Pihak Majlis Perbandaran Port Dickson mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih diatas kerjasama tuan / puan kerana memberi maklumbalas keatas kaji selidik ini.