MENU

Untuk maklumat berkuatkuasa 1 Disember 2019 email rasmi bagi jabatan / bahagian dan unit di Majlis Perbandaran Port Dickson adalah seperti berikut : -

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

EMAIL MPPD

1

Jabatan Pentadbiran & Sumber Manusia

jpsm@mppd.gov.my

2

Jabatan Teknologi Maklumat

jtm@mppd.gov.my

3

Jabatan Perbendaharaan

jp@mppd.gov.my

4

Jabatan Kejuruteraan

jk@mppd.gov.my

5

Jabatan Landskap

jl@mppd.gov.my

6

Jabatan Bangunan

jb@mppd.gov.my

7

Jabatan Perancangan Bandar

jpbd@mppd.gov.my

8

Jabatan Penguatkuasaan

jpkuasa@mppd.gov.my

9

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

jpph@mppd.gov.my

10

Jabatan Perkhidmatan Perbandaran  Dan Kesihatan (JPPK) 

jppk@mppd.gov.my

11

Bahagian Perolehan, Pengurusan Aset Dan Stor 

            bpas@mppd.gov.my

12

Unit Audit Dalam 

uad@mppd.gov.my

13

Unit Pusat Setempat (OSC)

osc@mppd.gov.my

14

Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)

cob@mppd.gov.my

15

Unit Undang-Undang

uuu@mppd.gov.my

16

Unit Tunggakan Hasil 

uth@mppd.gov.my

17

Unit Korporat, Pelancongan Dan Perhubungan Awam 

ukpa@mppd.gov.my

Sebarang pertanyaan boleh hubungi pihak JTM ditalian 06-6471122 ext 1134 untuk keterangan lanjut. Kerjasama dan keprihatinan pihak tuan/puan dalam perkara ini amatlah kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

 

Kemaskini:-22 Oktober 2020