MENU

MAKLUMAN

PROSEDUR OPERASI STANDARD TAPAK PEMBINAAN SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON BAGI PERMOHONAN

(BANGUNAN SEMENTARA / TAMBAHAN UBAHSUAI / KERJA-KERJA KECIL)

 

  • Perkara yang perlu dikemukakan kepada Majlis Perbandaran Port Dickson sebelum menyambung semula kerja-kerja pembinaan :
  1. Surat permohonan rasmi untuk penyambungan semula kerja di tapak bina daripada pemilik / perunding.
  2. Borang B – Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan.
  3. Surat Akujanji Kontraktor dan Pemilik Bagi Pematuhan kepada perlaksanaan SOP Pembukaan Semula Ekonomi dan SOP Sektor Pembinaan – Kementerian Kerja Raya. (MPPD/JB/B/PKP/01)
  4. Sesalinan bukti pengisytiharan maklumat projek pembinaan oleh kontraktor melalui Portal CIDB ( http://cims.cidb.gov.my )
  5. Mengemukakan Pelan Tindakan Keselamatan dan Pencegahan Penularan wabak Covid-19 di tapak bina.
  6. Sesalinan Surat Lulus Pelan Bangunan untuk projek yang dimohon.
  7. Nama Kontraktor dan dua (2) nombor telefon pegawai yang boleh dihubungi.
  8. Jadual mula kerja & bilangan, nama serta nombor telefon pekerja di tapak bina
  9. SOP tapak pembinaan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Majlis Perbandaran Port Dickson mengunakan SOP Sektor Pembinaan – Kementerian Kerja Raya bertarikh 4 Mei 2020

TIADA SESEORANG BOLEH MEMULAKAN KERJA-KERJA BINAAN SEBELUM PELAN-PELAN DILULUSKAN OLEH PIHAK MAJLIS