MENU

Pihak Majlis Sedang Dalam Proses Pengemaskinian Data Pemilik Harta Dan Pembayar Cukai Taksiran Di Dalam Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Port Dickson. Kerjasama Tuan/Puan Diminta Untuk Melengkapkan Borang Kemaskini Maklumat Pemilik Harta (Bpph 01/2014) Yang Boleh Diperolehi Di:-