MENU

MAKLUMAN BERKAITAN PETUKARAN HAK MILIK KEPADA MAJLIS

Mengikut Seksyen 160 (1) bahawa menjadi kewajipan penjual dan pembeli dalam tempoh 3 bulan selepas jualan memberi notis mengenainya kepada PBT.

Mengikut Seksyen 160 (6) pula, menyebut bahawa tiap-tiap orang, yang tidak memberi sesuatu notis boleh, apabila disabitkan di denda tidak melebihi RM2000 atau penjara hingga 6 bulan atau kedua-duanya.

Klik disini untuk muat turun Borang I ( notis jualan/pindah milik )