MENU

Cadangan Pembangunan Landskap bagi Program Strategi Lautan Biru Kebangsaan ke 7 (NBOS 7) : Kejiranan Indah di Rumah Pangsa Seri Bandar, Port Dickson, Negeri Sembilan. Tarikh dokumen mula dijual pada 21.07.2014-24.07-2014 di Bahagian Landskap dan Tarikh tutup sebutharga pada 25.07.2014 jam 12.00tengahari. Lawatan tapak pada 21.07.2014 jam 9.30pagi. Kehadiran DIWAJIBKAN