MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2021

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (SISPAA) 232 143 170 154 100 66 87 93 145 195 148 123 1638
2.

Semakan dan Pembayaran Cukai Taksiran

4185 5751 2086 1341 704 389 2587 6961 1628 1021 633 3691 30977
3. Semakan dan Pembayaran Kompaun Kenderaan 132 179 282 148 215 - - 14 268 286 334 563 2421
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Lesen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Permohonan dan Semakan Tukar Alamat Pos Cukai Taksiran. 62 74 59 55 35 10 38 58 49 15 28 37 520
6. Permohonan dan Semakan Pemajuan Melalui Atas Talian (Sistem OSC Online ) 13 10 14 14 15 1 4 11 13 14 15 16 140
7. Permohonan dan Semakan Status Sewaan Gerai 50 12 25 13 11 3 5 0 21 0 18   158
8. Permohonan dan Semakan dan Pembayaran  Tempahan Kemudahn MPPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah                          

 

*Bilangan Statistik ini akan diputuskan dahulu di Mesyuarat Jawatankuasa sebelum dipaparkan di portal.