Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2011

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
1974 3, 053 126 340 124 98 421 2559 387 - - - 9, 082
2. Aduan Awam Melalui
Sistem e-Aduan
9 5 5 6 11 5 7 5 8 - - - 61
3. Semakan Status
Aduan Melalui Sistem
e-Aduan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
4. Semakan Penyata
Sewaan Melalui Sistem
e-Sewaan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
5. Semakan Penyata
Lesen Melalui Sistem
e-Pelesenan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
6. Semakan Status
Kompaun Kenderaan
Melalui Sistem e-Kompaun
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Jumlah 1983 3058 131 346 135 103 428 2564 395 - - - 9, 143