MENU

Dimaklumkan bahawa pihak MPPD mempelawa kakitangan MPPD dan orang awam untuk mengemukakan cadangan Inovasi untuk perkhidmatan MPPD. Cadangan boleh dihantar melalui mppdns@mppd.gov.my