MENU

KENYATAAN TAWARAN

Tawaran penyewaan adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kepala 220401 (Mencuci Bangunan) dan 220402 (Membersih Kawasan) dan masih sah untuk menyertai tawaran berikut:-

Cadangan Kontrak Penyewaan Pengurusan, Pembersihan dan Penyenggaraan Tandas Awam Milik MPPD, Port Dickson.

Pilihan 1 :- Zon A Senarai Tandas seperti di Lampiran A

Pilihan 2 : Zon B Senarai Tandas seperti di Lampiran B

Kandungan Cadangan Pengurusan Kawasan

1. Menyediakan cadangan pengurusan dengan format tersendiri.

2. Menitikberatkan penjagaan pembersihan dan langkah penyelenggaraan serta lain-lain konsep yang bersesuaian.

3. Menyatakan pulangan dan faedah yang ditawarkan kepada pihak MPPD berdasarkan kadar sewaan siling yang ditetapkan pihak MPPD seperti di senarai mengikut ‘zoning’.

4. Menyatakan pengalaman di dalam bidang yang berkaitan. 5. Menyatakan rekod kemampuan tenaga kerja dan kewangan.

 

Tarikh Tutup Penyertaan 31 Oktober 2016, jam 5.00 petang