MENU

Majlis Perbandaran Port Dickson menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Tajuk Format

Senarai Ejen-Ejen Kupon Letak Kereta Bagi Tahun 2016

.xlsx
Direktori Pejabat Utama dan Cawangan Majlis Perbandaran Port Dickson .xlsx