MENU

Majlis Perbandaran Port Dickson menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Tajuk Format
Bilangan taman perumahan di Negeri Sembilan .xlsx
Bilangan pegangan cukai taksiran di Negeri Sembilan .xlsx
Statistik pemeriksaan premis makanan mengikut daerah di Negeri Sembilan .xlsx
Bilangan kompaun parking mengikut daerah di Negeri Sembilan .xlsx
Bilangan kemudahan awam mengikut daerah di Negeri Sembilan .xlsx
Statistik penurunan papan tanda kain rentang bunting poster yang tidak sah .xlsx
Bilangan premis perniagaan di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan .xlsx

Senarai Ejen-Ejen Kupon Letak Kereta Bagi Tahun 2016

.xlsx