MENU

Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Tuan Mohd Zamri bin Mohd Esa Yang Dipertua MPPD 06-6471122 06-6474984 ydpmppd@mppd.gov.my
Ahmad Hashim bin Bakar Setiausaha 06-6471122 06-6474984 setiausaha@mppd.gov.my
Jabatan Pentadbiran dan Sumber Manusia
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Siti ‘Aisyah binti Abu Bakar Pegawai Tadbir N44 06-6471122 06-6474984 sitiaisyah@mppd.gov.my
Mohd Muzamer bin Busman Penolong Pegawai Tadbir N32 06-6471122 06-6474984 muzamer@mppd.gov.my
Hamiza binti Hasnin Penolong Pegawai Tadbir N29 06-6471122 066474984 hamiza@mppd.gov.my
Noorain binti Morni Pembantu Tadbir (P/O) N22 06-6471122 06-6474984 noorain@mppd.gov.my
Norhidayah Agilah Devi binti Abdullah Pembantu Tadbir (P/O) N22 06-6471122 norhidayah@mppd.gov.my
Roszainah binti Said Pembantu Tadbir (P/O) Kup N22 06-6471122 roszainah@mppd.gov.my
Habsah binti Abdul Rahman Pembantu Tadbir (P/O) N22 06-6462057 habsah@mppd.gov.my
Norliana binti Abdul Wahab Pembantu Tadbir (P/O) N22 06-6462057 norliana@mppd.gov.my