MENU

Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
ydp Tuan Mohd Zamri bin Mohd Esa Yang Dipertua MPPD 06-6471122 06-6474984 ydpmppd@mppd.gov.my
Encik Zahari bin Md Afandi Setiausaha 066471122 066474984 setiausaha@mppd.gov.my
Jabatan Pentadbiran dan Sumber Manusia
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohd Muzamer bin Busman Penolong Pegawai Tadbir N32 06-6471122 06-6474984 muzamer@mppd2.gov.my
Hamiza binti Hasnin Penolong Pegawai Tadbir N29 06-6471122 066474984 hamiza@mppd2.gov.my
Noorain binti Morni Pembantu Tadbir (P/O) N26 06-6471122 06-6474984 noorain@mppd2.gov.my
Norhidayah Agilah Devi binti Abdullah Pembantu Tadbir (P/O) N22 06-6471122 06-6471984 norhidayah@mppd2.gov.my
Muhammad Zaki bin Yahya Pegawai Tadbir N44 06-6471122 zaki@mppd.gov.my
Norliana binti Abdul Wahab Pembantu Tadbir (P/O) N22 06-6471122 06-6474984 norliana@mppd2.gov.my
Roszainah binti Said Pembantu Tadbir (P/O) Kup N22 06-6471122 06-6474984 roszainah@mppd2.gov.my
Norazurah binti Mohd Nor Pembantu Tadbir (P/O) N19 06-6471122 06-6474984 azurah@mppd2.gov.my