MENU

OBJEKTIF JABATAN KORPORAT DAN KEMASYARAKATAN

  1. Merancang dan melaksanakan pentadbiran korporat dan menjaga hubungan baik media dan badan – badan korprat.
  2. Merancang dan melaksanakan Program Kemasyarakatan  dan tanggungjawab  sosial yang member kesan positif kepada masyarkat setempat.
  3. Meningkatkan hubungan dua hala  di antara  MPPD dengan orang awam.
  4. Merangka perancangan  korporat  bagi kakitangan  di peringkat  jabatan  di MPPD.
  5. Mewujudkan hubungan baik  di antara  MPPD dan pihak media.
  6. Meningkatkan dan mengekalkan  imej baik MPPD di mata umum supaya berada di tahap optimum.
  7. Meningkatkan martabat di mata media
  8. Merancang dan melaksanakan  pentadbiran  korporat  dan menjaga  hubungan baik  media / agensi / syarikat  / hotel
  9. Merancang  dan melaksanakan  Program  Mesra Rakyat , ‘ Corporate Social Responsibility’ (CSR) dan Local Agenda 21  yang member kesan positif  kepada masyarakat setempat.