MENU

Objektif

 1. Memberi  perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam urusan personel dan pentadbiran am
 2. Memastikan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) dilaksanakan di Majlis Perbandaran Port Dickson
 3. Memastikan semua kakitangan diberi latihan yang secukupnya bagi meningkatkan kompetensi dan kecekapan terhadap tugas dan tanggungjawab
 4. Memastikan budaya pengurusan berteraskan integriti, kualiti dan inovasi
 5. Memastikan pematuhan displin, integriti dan etika kerja berdasarkan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (MPPD) 2010

FUNGSI

A) PENTADBIRAN AM

 1. Urusan Pengendalian fail
 2. Urusan Pengendalian Surat
 3. Urusan Surat  Menyurat dan Maklumbalas
 4. Urusan Perlantikan Ahli Majlis
 5. Urusan Pengendalian Kenderaan Jabatan
 6. Urusan Tempahan Dewan MPPD dan Bilik Mesyuarat
 7. Urusan Pengambilan Pelajar Industri
 8. Urusan Keluar Masuk Pejabat
 9. Insuran Berkelompok Kakitangan dan Ahli Majlis
 10. Urusan Penyelenggaraan Telefon
 11. Urusan Indeks Prestasi (KPI/Prime)
 12. Urusan Keselamatan  Dokumen Terperingkat

B) PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA DAN HRMIS

 1. Urusan Pengisian Jawatan Kosong
 2. Urusan Pengesahan Dalam Jawatan Dan Pemberian Taraf Berpencen
 3. Urusan Peperiksaan Perkhidmatan
 4. Urusan Pemangkuan dan Penanggungan Kerja
 5. Urusan Tututan Bantuan Sara Perubatan
 6. Urusan Penstrukturan Semula Jawatan
 7. Urusan Pengemaskinian HRMIS
 8. Urusan Laporan Penilaian Prestasi
 9. Urusan Permohonan Cuti
 10. Urusan Pengemaskinian Buku Rekod Perkhidmatan dan Cuti
 11. Urusan Pelanjutan Tempoh Kontrak
 12. Urusan Permohonan Pinjaman Perumahan/ Komputer/ Kenderaan
 13. Urusan Permohonan Kenaikan Pangkat
 14. Urusan Persaraan Wajib/ Pilihan Sendiri
 15. Urusan Laporan Perisytiharan Harta
 16. Urusan Gantian Cuti Rehat

C) LATIHAN

 1. Urusan Perancangan Keperluan Latihan
 2. Urusan Pengendalian Latihan Dalaman/ Swasta
 3. Urusan Mengemaskini Data Kursus
 4. Urusan Latihan Kakitangan
 5. Urusan Peperiksaan Bagi Calon Temuduga Jawatan Kosong
 6. Urusan Program Dalaman MPPD Yang Berkaitan

D) KUALITI DAN INTEGRITI

 1. Urusan Proses Tindakan Tatatertib
 2. Urusan Pengurusan Kualiti (KIK, ISO, EKSA)
 3. Urusan  Program Integriti Kakitangan