MENU

Objektif Jabatan Pelesenan

Memberi Perkhidmatan Yang Berkualiti Kepada Orang Awam Di Dalam Kawasan Majlis Perbandaran Port Dickson Melalui Pemprosesan Lesen Mengikut Tempoh Yang Ditetapkan, Pengurusan Tempat Letak Kereta Yang Bersistematik Dan Pengurusan Aset Majlis Yang Teratur Agar Pengurusan Perkhidmatan Kerajaan Disampaikan Secara Mudah, Teratur Dan Mematuhi Standard Bagi Meningkatkan Kesejahteraan Dan Taraf Hidup Masyarakat Selaras Dengan Misi Dan Visi Majlis

Fungi Jabatan

 1. Memproses permohonan lesen perniagaan tred dan pernigaaan.
 2. Memproses permohonan lesen rumah tumpangan/ hotel.
 3. Memproses permohonan lesen pusat kecantikan dan penjagaan kesihatan
 4. Memproses permohonan lesen hiburan dan tempat hiburan.
 5. Memproses permohonan lesen gerai tepi jalan.
 6. Memproses permohonan lesen Pusat Siber (Dibekukan)
 7. Memproses permohonan lesen pasar/ pasar raya.
 8. Memproses permohonan lesen pasar/ gerai majlis.
 9. Memproses permohonan lesen penjaja.
 10. Memproses permohonan lesen pasar malam
 11. Memproses permohonan lesen papan iklan luar.
 12. Memproses permohonan iklan premis.
 13. Memproses permohonan lesen papan tanda sewaan.
 14. Memproses permohonan lesen anjing.
 15. Memproses permohonan permit hiburan/Ekspo/ Pesta ria.
 16. Memproses permohonan permit sementara dan permit bermusim.
 17. Memproses permohonan permit iklan gegantung dan kain rentang
 18. Memproses Permohonan Kemaskini Maklumat Lesen.
 19. Memproses permohonan pembatalan lesen.
 20. Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan.
 21. Memproses dan menguruskan Pasar Ramadhan.
 22. Pemeriksaan premis perniagaan.
 23. Memproses Pembaharuan lesen Perniagaan
 24. Menguruskan Aset Kerajaan.
 25. Menguruskan Tempat Letak Kereta.