MENU

JABATAN PENGUATKUASAAN

Jabatan Penguatkuasaan Majlis Perbandaran Port Dickson mempunyai kekuatan kakitangan seramai 78 orang. Dari jumlah tersebut seramai 51 orang adalah berjawatan penguatkuasa. Jabatan ini diketuai oleh Puan Siti ‘Aisyah binti Abu Bakar. Selain dari tugasan penguatkuasa mengikut bidangkuasa, jabatan ini juga dipertanggungjawabkan untuk mengawal aktiviti pantai semasa hujung minggu dan hari kelepasan am dengan dilengkapi 2 buah bot persiaran dan penyelamat.

FUNGSI

Jabatan Penguatkuasaan terbahagi kepada 5 bahagian iaitu Bahagian Tadbir, Bahagian Operasi, Bahagian Letak Kereta, Bahagian Keselamatan dan Bahagian Siasatan, Latihan & Penyelamat Pantai. Fungsi bahagian tersebut ialah :

 • Menguatkuasakan undang –undang dan peraturan yang digunapakai oleh Majlis kepada kesalahan-kesalahan yang berkaitan.
 •  Menguatkuasakan rondaan pantai setiap hujung minggu / cuti umum.
 • Menerima dan menyiasat serta mengambil tindakan penguatkuasaan kepada setiap aduan mengikut bidangkuasa yang telah ditetapkan.
 • Menguatkuasakan perlaksanaan tempat letak kereta dikawasan yang telah diwartakan.
 • Mengawal harta-harta Majlis.

 

PIAGAM PELANGGAN

 • Menjalankan tugas penguatkuasaan undang-undang dan peraturan secara adil, terus dan berterusan bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan.
 • Memastikan semua aduan diambil tindakan dan dimaklumkan kepada pengadu dalam tempoh 7 hari.
 • Memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan dengan mensasarkan tidak kurang daripada 50% penyelesaian ke atas jumlah kompaun yang dikeluarkan.
 •  Membuat pemeriksaan fizikal ke atas semua permohonan lesen yang telah dikeluarkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh kelulusan.
 • Memastikan bantuan penguatkuasaan yang dipohon oleh jabatan-jabatan lain dilaksanakan dalam tempoh yang diperlukan.

AKTIVITI

Jabatan Penguatkuasaan MPPD bertanggungjawab menjalankan 3 aktiviti utama iaitu :-

 • Menguatkuasakan dan mengambil tindakan terhadap semua kesalahan yang dilakukan di bawah Akta dan Undang-Undang Kecil MPPD mengikut bidang kuasa yang ada.
 • Pengeluaran tawaran kompaun mengikut jenis kesalahan di bawah Akta dan Undang-Undang Kecil yang berkaitan.
 • Pengeluaran notis jika terbukti sesuatu aktiviti / perkara yang menyebabkan kacauganggu kepada orang awam dan persekitaran.