MENU

Unit Penilaian

  1. Membuat penilaian ke atas semua pegangan-pegangan berkadar di dalam kawasan pentadbiran MPPD bagi maksud kadaran yang berasakan kepada Nilai Tahunan.
  2. Menyediakan Senarai Nilaian Baru di bawah Seksyen 137 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) yang perlu dibuat setiap 5 tahun atau tempoh yang dilanjtkan oleh Pihak Berkuasa Negeri.
  3. Membuat Pindaan Senarai Nilaian si bawah Seksyen 144 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) mengikut sebab-sebab seperti peruntukan Akta.
  4. Menuntut Caruman Bantu Kadar (CBK) ke atas harta milik Kerajaan Persekutuan (termasuk Angkatan Tentera Malaysia), Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun.

 

Unit Pengurusan Harta

  1. Menyediakan dan mengemaskini senarai lengkap harta tak alih milik Majlis.
  2. Menguruskan pembayaran bil cukai tanah bagi harta tak alik milik Majlis.
  3. Mengurus tadbir 6 unit Apartment MPPD di Paradise Lagoon Apartment (pembayaran caj servis dan lain-lain yang berkaitan).
  4. Menguruskan penyewaan gerai, pasar, tandas dan lain-lain harta mailik Majlis.