MENU

OBJEKTIF

Memberi Perkhidmatan Dalam Aspek Kesihatan Awam Bagi Meningkatkan Tahap Kesihatan, Kesejahteraan Dan Taraf Hidup Masyarakat Selaras Dengan Visi Dan Misi Majlis

FUNGSI

  1. Memastikan Tahap Kebersihan Persekitaran Sentiasa Berada Dalam Keadaan Yang Sihat, Selesa Dan Selamat.
  2. Mengambil Tindakan Ke Atas Semua Aduan Awam Bagi Menangani Masalah Yang Diadukan.
  3. Memastikan Semua Premis Dan Tempat-Tempat Makan Berada Dalam Keadaan Bersih Dan Selamat Selaras Dengan Kehendak-Kehendak Dan Piawaian Yang Ditetapkan.
  4. Memastikan Tandas Awam Dalam Keadaan Bersih Dan Selamat Digunakan Selaras Dengan Kehendak Dan Piawaian Yang Ditetapkan.
  5. Mengambil Segala Langkah Yang Perlu Bagi Memastikan Kejadian/Insiden-Insiden Penyakit Berjangkit Dapat Dicegah.
  6. Menguatkuasakan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Kesihatan Awam Secara Tegas Dan Berhemah Supaya Masyarakat Patuh Dan Hormat Undang-Undang.
  7. Mempromosikan Cara Hidup Sihat Kepada Penduduk Melalui Kempen, Ceramah, Pameran Dan Sebagainya.