MENU

OBJEKTIF

  • Meningkatkan keupayaan kewangan dan kecekapan pengurusan sumber tenaga manusia.
  • Mewujud dan melaksanakan perancangan yang dinamik dengan mempergiat dan memperkukuhkan kemudahan fizikal, sistem, sosial dan ekonomi serta alam sekitar.
  • Memberi perkhidmatan   dan menyediakan kemudahan yang berkualiti kepada masyarakat dengan mengambil kira Local Agenda 21 (LA21).

Fungsi Utama Jabatan Perbendaharaan ini ialah :

PENGURUSAN BELANJAWAN (BAJET)

PENGURUSAN TERIMAAN HASIL

PENGURUSAN PEROLEHAN

PENGURUSAN DAN KAWALAN BAYARAN

PENGURUSAN STOK

PENGURUSAN PELABURAN

PENGURUSAN PELAPORAN PRESTASI KEWANGAN