MENU

FUNGSI JABATAN

1.  Menggubal, menyemak dan mengemaskini undang-undang.

2.  Menyemak dan menyediakan dokumen perjanjian atau kontrak.

3.  Memberi nasihat, pendapat dan pandangan kepada bahagian-bahagian lain dalam Majlis.

4.   Menjalankan pendakwaan di mahkamah.

5.   Menerima, menyiasat dan mengambil tindakan terhadap segala aduan yang telah diterima  daripada orang ramai mengikut bidang kuasa yang telah ditetapkan.