MENU
PENGARAH MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON
Encik Zahari bin Md Afandi​
Setiausaha MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1102
Faks : 06- 6474984
E-mail : setiausaha@mppd.gov.my

Puan Anizah binti Salehuddin
Pengarah
Jabatan Perbendaharaan, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1200
Faks : 06- 6474984
E-mail : anizah@mppd.gov.my

Cik Roslinawati binti Mat Zin
Pengarah
Jabatan Teknologi Maklumat, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1130
Faks : 06- 6474984
E-mail : watie@mppd.gov.my

Encik Hafizi bin Jamil
Pengarah
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6462057 ext 222
Faks : 06- 6462590
E-mail : hafizi@mppd.gov.my

Encik Mohammad Mohaiyaddin bin Hasin
Pengarah
Jabatan Kejuruteraan, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1800
Faks : 06- 6474984
E-mail : din@mppd.gov.my

En. Ahmad Hashim bin Bakar
Pengarah
Jabatan Perancang Bandar , MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122
Faks : 06- 6474984
E-mail : jpbd@mppd.gov.my

Puan Siti Nor Afizah binti Mohd Sarif
Pengarah
Jabatan Bangunan, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1600
Faks : 06- 6474984
E-mail : siti_norafizah@mppd.gov.my

Cik Juwita binti Abdul Jalil
Pengarah
Jabatan Landskap, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1500
Faks : 06- 6474984
E-mail : juwita@mppd.gov.my

Encik Muhammad Zaki bin Yahya
Pengarah
Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Kesihatan, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6462057 ext 277
Faks : 06- 6462590
E-mail : zaki@mppd.gov.my

 

Pengarah
Jabatan Penguatkuasaan, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6462057 ext 100
Faks : 06- 6462057
E-mail : -

Puan Siti 'Aisyah binti Abu Bakar
Pengarah
Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia,, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1103
Faks : 06- 6474984
E-mail : sitiaisyah@mppd.gov.my
Mohammad Norazlan bin Othmany@Othman 
Pengarah
Bahagian Perolehan, Pengurusan Aset dan Stor, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6462057
Faks : 06- 6462590
E-mail : norazlan@mppd.gov.my
zaihan

Sr. Mohammad Zaihan bin Shamsuddin
Pengarah
Unit Pesuruhjaya Bangunan, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1703
Faks : 06- 6474984
E-mail :zaihan@mppd.gov.my

ENCIK SHARIL NAZMI BIN DAUD
Pengarah
Unit Pusat Setempat (OSC), MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1700
Faks : 06- 6474984
E-mail : nazmi@mppd.gov.my

Cik Puziah binti Mat Said
Pengarah
Unit Undang-Undang, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1900
Faks : 06- 6474984
E-mail : puziah@mppd.gov.my

Muhammad Syamim bin Bazin 
Pengarah
Unit Korporat, Pelancongan dan Perhubungan Awam  
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6462057
Faks : 06- 6462590
E-mail : syamim@mppd.gov.my

Puan Afizah binti Ya'acob
Penolong Pengarah
Unit Audit Dalam, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1600
Faks : 06- 6474984
E-mail : afizah@mppd.gov.my

ain

Puan Nurul Ain binti Azhar
Penolong Pengarah
Unit Tunggakan Hasil, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1600
Faks : 06- 6474984
E-mail : nurulain@mppd.gov.my