MENU
PENGARAH MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON
  Setiausaha MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1102
Faks : 06- 6474984
E-mail : setiausaha@mppd.gov.my

Encik Amirul Azmir Izham b Azizan
Pengarah
Jabatan Perbendaharaan, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1200
Faks : 06- 6474984
E-mail : amirul@mppd.gov.my

Cik Roslinawati binti Mat Zin
Pengarah
Jabatan Teknologi Maklumat, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1130
Faks : 06- 6474984
E-mail : watie@mppd.gov.my

Encik Hafizi bin Jamil
Pengarah
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6462057 ext 222
Faks : 06- 6462590
E-mail : hafizi@mppd.gov.my

Encik Mohammad Mohaiyaddin bin Hasin
Pengarah
Jabatan Kejuruteraan, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1800
Faks : 06- 6474984
E-mail : din@mppd.gov.my

Encik Ahmad Hashim bin Bakar
Pengarah
Jabatan Perancang Bandar , MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122
Faks : 06- 6474984
E-mail : jpbd@mppd.gov.my

Puan Siti Nor Afizah binti Mohd Sarif
Pengarah
Jabatan Bangunan, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1600
Faks : 06- 6474984
E-mail : siti_norafizah@mppd.gov.my

Cik Juwita binti Abdul Jalil
Pengarah
Jabatan Landskap, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1500
Faks : 06- 6474984
E-mail : juwita@mppd.gov.my

Encik Muhammad Zaki bin Yahya
Pengarah
Jabatan Pentadbiran Dan Sumber Manusia, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6462057 ext 277
Faks : 06- 6462590
E-mail : zaki@mppd.gov.my

Encik Muhammad Bazlan bin Abdul Rahman
Pengarah
Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Kesihatan, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6462057 ext 100
Faks : 06- 6462057
E-mail : bazlan@mppd.gov.my

Puan Siti 'Aisyah binti Abu Bakar
Pengarah
Jabatan Penguatkuasaan, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6462057
Faks : 06- 6474984
E-mail : sitiaisyah@mppd.gov.my
Encik Mohammad Norazlan bin Othmany@Othman 
Pengarah
Bahagian Perolehan, Pengurusan Aset dan Stor, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6462057
Faks : 06- 6462590
E-mail : norazlan@mppd.gov.my
zaihan

Sr. Mohammad Zaihan bin Shamsuddin
Pengarah
Unit Pesuruhjaya Bangunan, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1703
Faks : 06- 6474984
E-mail :zaihan@mppd.gov.my

Puan Asmahan binti Abdullah
Pengarah
Unit Pusat Setempat (OSC), MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1700
Faks : 06- 6474984
E-mail : asmahan@mppd.gov.my

Puan Norazeawaty binti Maharam
Pengarah
Unit Undang-Undang, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1900
Faks : 06- 6474984
E-mail : - norazeawaty@mppd.gov.my

Encik Jamalarus bin Aziz
Penolong Pengarah
Unit Korporat, Pelancongan dan Perhubungan Awam  
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6462057
Faks : 06- 6462590
E-mail : jamalarus@mppd.gov.my

Puan Afizah binti Ya'acob
Penolong Pengarah
Unit Audit Dalam, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1600
Faks : 06- 6474984
E-mail : afizah@mppd.gov.my

logomppd

Penolong Pengarah
Unit Tunggakan Hasil, MPPD
Majlis Perbandaran Port Dickson
Tel : 06 -6471122 ext 1600
Faks : 06- 6474984
E-mail :