MENU

FUNGSI

 1. Unit Aduan
  1. Menguruskan aduan awam melalui saluran Telefon, Surat, Hadir Sendiri, Laman Web MPPD, Semakan dalam Media Massa, Sistem Pesanan Ringkas, Facebook, Biro Pengaduan Awam, SPANS dan Keratan Akhbar;
  2. Mendaftar aduan dalam sistem E- PBT;
  3. Mengagihkan aduan kepada jabatan – jabatan/ agensi yang terlibat;
  4. Memberi maklumbalas kepada pelanggan/ pengadu;
  5. Menguruskan mesyuarat Pengaduan Awam setiap bulan diperingkat Majlis.
 2. Unit Tindakan Khas
  1. Menyelenggara pondok menunggu bas dan kerja – kerja menampal jalan;
  2. Membantu dalam pengurusan bencana;
  3. Menyelenggara kemudahan – kemudahan kecil infrastruktur dalaman dan luaran;
  4. Sentiasa bersiap sedia sekiranya memerlukan tindakan serta merta.

OBJEKTIF

 1. Menyelesaikan aduan dengan cekap, adil dan berkesan berdasarkan piagam pelanggan;
 2. Meningkatkan kadar penyelesaian aduan yang diterima daripada orang awam;
 3. Menyedia dan meningkatkan kemudahan membuat aduan kepada orang awam melalui saluran sedia ada;
 4. Mengurangkan aduan berulang – ulang terhadap perkhidmatan awam.