MENU

VISI

  • Memacu Port Dickson sebagai Bandar Destinasi Peranginan Dunia.

MISI

  • Menyediakan perkhidmatan perbandaran yang efisen melalui tadbir urus perbandaran yang berkualiti,  pembangunan infrastruktur bandar yang mampan, penguatkuasaan undang-undang yang mantap dan pengembangan potensi tarikan pelancongan.

 

 

 

Tarikh Dikemaskini 1.4.2022