MENU
  • Meningkatkan keupayaan kewangan dan kecekapan pengurusan sumber tenaga manusia.
  • Mewujud dan melaksanakan perancangan yang dinamik dengan mempergiat dan memperkukuhkan kemudahan fizikal, sistem, sosial dan ekonomi serta alam sekitar.
  • Memberi perkhidmatan dan menyediakan kemudahan yang berkualiti kepada masyarakat dengan mengambil kira Local Agenda 21 (LA 21).