MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER 2018

Janji

Tempoh

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

Membuat Penilaian Semula ke atas pegangan berkadar setiap 5 tahun sekali atau tempoh yang dilanjutkan oleh Pihak Berkuasa Negeri

 

5 tahun atau tempoh yang dilanjutkan Pihak Berkuasa Negeri

 

Menepati piagam yang ditetapkan

 

 

100%

 

-

 

-

 

Tiada

Tindakan semburan pengwasapan ‘fogging’ untuk kali ke dua akan dilaksanakan dalam tempoh dua hari bekerja dari tarikh notifikasi diterima daripada Pejabat Kesihatan Daerah.

 

 2 hari bekerja

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Memproses dan memberikan keputusan bagi permohonan lesen perniagaan dan penjaja dalam tempoh 30 hari.

 

30 hari

 

43

 

100%

 

0

 

0%

 

43

Memastikan Aduan Berkaitan Lampu Jalan Tidak Menyala Diselesaikan Dalam Tempoh 48 Jam.

48 Jam

2318

100

-

-

Tiada

 

Memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan dengan mensasarkan tidak kurang daripada 50% penyelesaian ke atas jumlah kompaun yang dikeluarkan.

629

327

52.0

/