MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2019

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
                         
2.

Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (SISPAA)

                         
3. Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil  (Sistem e-Sewa )                          
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa)                          
5. Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun)                          
6. Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online )                          
Jumlah