MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2018

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
4754 5111 662 870 579 260 2008 3416         17630
2.

Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (SISPAA)

120 101 76 75 80 85 184 250         971
3. Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil  (Sistem e-Sewa ) 0 0 0 0 0 0 0 0         0
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) 0 0 0 0 0 0 0 0         0
5. Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) 0 0 0 0 0 0 0 0         0
6. Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Jumlah 4874 5212 738 945 659 345 2192 3666         18601