MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2020

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (SISPAA) 128 155 75 46 70 161 169 164 165 171 146 118 1568
2.

Semakan dan Pembayaran Cukai Taksiran

3277 4975 845 909 550 508 2688 4071 1275 910 2973 2010 24991
3. Semakan dan Pembayaran Kompaun Kenderaan 507 377 293 - - 364 388 620 474 571     3594
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Lesen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Permohonan dan Semakan Tukar Alamat Pos Cukai Taksiran. 285 145 72 12 22 30 80 64 53 34     817
6. Permohonan dan Semakan Pemajuan Melalui Atas Talian (Sistem OSC Online ) 6 10 7 - - 3 15 8 23 15     87
7. Permohonan dan Semakan Status Sewaan Gerai 0 0 0 0 0 98 11 87 0 316 79 3 594
8. Permohonan dan Semakan dan Pembayaran  Tempahan Kemudahn MPPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah                          

 

*Bilangan Statistik ini akan diputuskan dahulu di Mesyuarat Jawatankuasa sebelum dipaparkan di portal.