MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2012

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
192 3, 083 135 296 71 221 4,825 2,920 129 104 - - 11,976
2. Aduan Awam Melalui
Sistem e-Aduan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
3. Semakan Status
Aduan Melalui Sistem
e-Aduan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
4. Semakan Penyata
Sewaan Melalui Sistem
e-Sewaan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
5. Semakan Penyata
Lesen Melalui Sistem
e-Pelesenan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
6. Semakan Status
Kompaun Kenderaan
Melalui Sistem e-Kompaun
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Jumlah 192 3,725 135 296 71 221 4,825 2,920 129 104 0 0 11,976