MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2010

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
49 4418 720 341 398 164 3, 573 2, 435 218 228 61 118 12, 722
2. Aduan Awam Melalui
Sistem e-Aduan
0 0 0 1 3 1 1 3 0 1 0 1 11
3. Semakan Status
Aduan Melalui Sistem
e-Aduan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
4. Semakan Penyata
Sewaan Melalui Sistem
e-Sewaan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5. Semakan Penyata
Lesen Melalui Sistem
e-Pelesenan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Semakan Status
Kompaun Kenderaan
Melalui Sistem e-Kompaun
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 49 4, 418 720 341 401 165 3, 574 2, 438 281 232 62 119 12,737