MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2019

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
2451 4183 627 984 508 244 1830 3580 654 776 2853 2482 21331
2.

Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (SISPAA)

122 107 124 102 103 108 189 132 116 132 145 135 1515
3. Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil  (Sistem e-Sewa ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Lesen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Bilangan Permohonan Pemajuan Melalui Atas Talian (Sistem OSC Online ) 42 15 42 35 52 34 37 38 26 42 32 17 412
Jumlah 2615 4305 793 1121 663 386 2056 3750 796 950 3030 2634 23268