MENU

 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2017

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
1675 7325 925 890 466 289 1728 5302 782 829 414 281 20465
2.

Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (Sistem e-Aduan)

23 20 42 18 12 12 16 47 31 24 37 30 312
3. Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil  (Sistem e-Sewa ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 1698 7345 967 908 478 301 1744 5349 813 853 451 311 20777