MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
4862 4490 827 765 437 261 1690 5635 1051 895 322 237 21472
2.

Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (Sistem e-Aduan)

21 22 26 26 33 28 16 43 22 21 31 3 292
3. Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil  (Sistem e-Sewa ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 4883 4512 853 791 470 289 1706 5678 1073 916 353 240 21764