MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2015

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
3777 4779 625 1218 273 259 1116 6515 792 408 772 385 20869
2.

Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (Sistem e-Aduan)

37 35 37 36 20 18 16 34 26 12 26 6 303
3. Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil  (Sistem e-Sewa ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 3814 8628 662 1254 10246 10503 1132 6549 818 420 796 391 21172