MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2014

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
3291 4260 568 541 305 389 3820 4373 820 447 223 176 19213
2.

Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (Sistem e-Aduan)

40 54 58 37 32 13 23 44 45 52 29 38 465
3. Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil  (Sistem e-Sewa ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 3331 4314 626 578 337 402 3843 4417 865 499 252 214

19678