MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2013

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
3,758 2,368 606 300 172 112 3943 4973 535 543 350 145 17829
2.

Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (Sistem e-Aduan)

8 6 3 7 4 6 0 0 0 0 0 0 34
3. Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil  (Sistem e-Sewa ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 3,766 2,374 609 307 178 118 3943 4973 535 543 350 145 17829