MENU

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

PENCAPAIAN (%)

5.

Memastikan pelan susunatur dan pelan pra-hitungan yang melibatkan Kebenaran Merancang disahkan Yang Dipertua, MPPD dalam tempoh 14 hari bekerja.

100

100

100

100

100

TB

100%

6.

Memastikan bayaran kepada pembekal dan kontraktor disediakan 7 hari dari tarikh dokumen diterima lengkap

100

100

100

100

100

100

100%

7.

Menguruskan penyelesaian rayuan kadar bayaran kompaun kepada Majlis dengan berkesan

100

100

100

100

100

100

100%

8.

a) Memastikan aduan berkaitan lampu jalan tidak menyala diselesaikan dalam tempoh 48 jam

 

b) Memastikan maklumbalas awal kepada pengadu diberikan dalam tempoh 24 jam

 

c) Memastikan maklum balas mengenai status pelaksanaan tindakan ke atas duan diberikan selewat-lewatnya dalam tempoh 15 hari daripada tarikh penerimaan aduan dan membuat susulan sehingga selesai

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

9.

Memproses permohonan lengkap untuk diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 14 hari :

i) Permohonan Kebenaran Merancang
ii) Permohonan Pelan Bangunan
iii) Permohonan Pelan Infrastruktur
iv) Permohonan Pelan Lampu Jalan
v) Permohonan Pelan Landskap
vi) Permohonan Pelan Nama Taman dan Jalan

 

 

b) Memproses dan mengedarkan semua permohonan Pelan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan, Pelan Infrastruktur , Pelan Landskap serta Pelan Nama Taman dan Jalan

c) Mengedarkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC) melalui Sistem OSC 3PLUS  Online kepada pemohon.

 

 

100

 

100

 

TB

 

TB

 

TB

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

TB

 

100

 

100

 

TB

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

TB

 

TB

 

100

 

100

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

TB

 

TB

 

100

 

100

 

100

 

 

 

100

 

 

100 

 

 

100

 

TB

 

TB

 

TB

 

100

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

 

100%

10.

a) Memastikan pematuhan Undang-Undang dan Pertaruran dengan mensasarkan tidak kurang daripada 50% penyelesaian ke atas jumlah kompauan yang dikeluarkan
b) mengambil tindakan 90% penyelesaian terhadap aduan awam.

100

 

 

 

 

53

100

 

 

 

 

72

100

 

 

 

 

60

100

 

 

 

 

56

100

 

 

 

 

50

100

 

 

 

 

46

100%

 

 

 

 

56.16

11.

a) Memproses   permohonan  pra-semakan pelan cadangan baru dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis
b) Memproses permohonan lengkap pelan cadangan baru dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat  permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis
c) Memproses  permohonan lengkap cadangan bangunan sementara  dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat  permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis
d) Memproses permohonan lengkap pelan tambahan/ubahsuai dan kerja-kerja kecil menggantikan pelan  dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat  permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis
e) Memproses  permohonan  permit dan mengeluarkan yuran permit dalam tempoh 7 hari bekerja dan keluar surat kelulusan permit dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan resit jelas

100

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

100

100%

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%