MENU

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

PENCAPAIAN (%)

12.

  Menerima dan memproses 100% dari setiap permohonan Aduan awam setiap bulan :
a) Menerima permohonan aduan dan diproses dalam masa 3 hari bekerja beserta siasatan di tapak
b) Aduan diagihkan dan diletakkan dalam list menunggu (2 hari bekerja)
c) Kerja-kerja pelaksanaan aduan di tapak, bergantung kepada bilangan pokok pada setiap aduan (1-2 hari bekerja)
d) Maklumbalas kepada pengadu (1 hari)

 

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

94

 

 

 

100

 

 

100

 

 

91

 

 

93

 

 

 

TB

 

 

92

 

 

TB

 

 

92

 

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

97.08%

 

 

96.5%

13.

  1. Membuat Penilaian Semula ke atas pegangan berkadar setiap 5 tahun sekali atau tempoh yang dilanjutkan oleh Pihak Berkuasa Negeri

 

  1. Memberi maklumbalas dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan diterima (perisisan gerai/pasar MPPD)

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

14.

Memastikan proses kelulusan sewaan Dataran Terbuka dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja

100

TB

TB

TB

100

100

100%

 

 

 

LAPORAN KESELURUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MPPD JANUARI 2021 – DISEMBER 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

PENCAPAIAN (%)

1.

Penarafan bintang bilik mandi dan tandas awam tumpuan milik MPPD mencapai 3 bintang dan ke atas

100

100

100

100

100

TB

TB

100

100

100

100

100

100%

2.

Memproses dan memberikan keputusan bagi permohonan lesen perniagaan dan penjaja dalam tempoh 30 hari

100

100

100

100

100

TB

TB

100

100

100

100

100

100%

3.

Menguruskan, menyiasat, membuat lawatan tapak dan menyediakan laporan berkenaan aduan dan masalah yang berkaitan dengan pemaju/JMB/MC mengenai pengurusan dan pentadbiran, akaun dan penyenggaraan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh aduan yang diterima

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

4

Memastikan pengurusan kewangan dijalankan dengan teratur disemua peringkat dengan cara membuat pemeriksaan, analisis, cadangan serta memberi nasihat dan maklum balas berhubung dengan aktiviti yang diaudit :

a. Menjalankan pengauditan berdasarkan program audit    yang telah dirancang 1 kali sebulan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
  b .Mengeluarkan Pemerhatian Audit berdasarkan pengauditan yang telah dijalankan sekali sebulan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
  c.Menjalankan pengauditan susulan ke atas pengauditan yang telah dijalankan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
  d.  Membincangkan semua aktiviti-aktiviti pengauditan yang telah dijalankan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit (setiap 3 bulan sekali bagi tempoh suku tahun) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
  e.Pelaporan Audit (Pelaporan bagi tempoh 3 bulan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%