MENU

AKTA

 

  1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
  1. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan, 1974 (Akta 133)
  1. Akta Perancang Bandar Dan Desa (Akta 172)
  1. Akta Perancang Bandar Dan Desa (Pindaan)1995 (Akta A933)
  1. Akta Perancang Bandar Dan Desa Pindaan) 2001 (Akta A1129)
  1. Akta Pengangkutan Jalan 1987