MENU

Klik disini untuk masuk Sistem e-Lesen

Sistem e-Lesen
Bertujuan memudahkan orang awam membuat semakan penyata lesen secara ‘online'. Pengguna boleh menyemak dan mencetak status terkini lesen dengan memasukkan nombor akaun lesen serta boleh mencetak terus bil lesen yang terkinir
Manual Penggunaan Sistem e-Lesen