MENU

Klik disini untuk masuk Sistem e-Sewa

Sistem ini memudahkan orang awam membuat semakan penyata sewaan gerai dan pasar secara ‘online'. Pengguna boleh menyemak status bayaran dan penyata terkini tunggakan sewaan gerai dan pasar dengan memasukkan nombor akaun sewaan. Orang awam juga boleh mencetak bil sewaan gerai dan pasar

 

Manual Penggunaan Sistem e-Sewa