MENU
  • Menyediakan perkhidmatan perbandaran yang efisen melalui pengurusan sumber & fasiliti yang cekap serta peningkatan kualiti perkhidmatan berterusan.
  • Merancang dan melaksana pembangunan infrastruktur bandar yang mampan melalui penyediaan pelan pembangunan yang komprehensif, kepakaran dan garis panduan yang sistematik.
  • Melaksanakan aktiviti-aktiviti pendidikan dan penguatkuasaan undang-undang yang berkesan melalui penggubalan undang-undang, penghayatan oleh warga dan komuniti serta penguatkuasaan yang berkesan.
  • ¬†Mengembangankan potensi tarikan pelancongan dan memacu pengembangan pembangunan sosio ekonomi komuniti berteraskan pelancongan secara berterusan.