MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2024

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (SISPAA) 155 103 151 144 179               732
2.

Semakan dan Pembayaran Cukai Taksiran

5649 9246 1820 1829 1147               19691
3. Semakan dan Pembayaran Kompaun Kenderaan 167 411 138 109 199               1004
4. Permohonan dan Semakan Tukar Alamat Pos Cukai Taksiran. 75 71 45 108 31               330
5. Permohonan dan Semakan Pemajuan Melalui Atas Talian (Sistem OSC Online ) 32 9 25 15 12               93
6. Permohonan dan Semakan Status Sewaan Gerai 52 85 33 20 6               196

 

*Bilangan Statistik ini akan diputuskan dahulu di Mesyuarat Jawatankuasa sebelum dipaparkan di portal.