MENU

Permohonan Mendapatkan Maklumat


MAKLUMAT MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON

Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai Majlis Perbandaran Port Dickson, sila kemukakan permohonan anda secara rasmi ke:

Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Port Dickson
KM 1 Jalan Pantai
71009 Port Dickson
Negeri Sembilan Darul Khusus
Malaysia
Tel : +606-6471122 / Fax : +606-6474984
Email : mppdns@mppd.gov.my

***Penafian - Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung kepada keputusan Majlis ini.