MENU

SENARAI PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO

SENARAI PREMIS PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

PROSEDUR PERMOHONAN BAHARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN DAN IKLAN.

 1. Borang permohonan boleh di ambil di Kaunter Jabatan Pelesenan, Tingkat 2 Terminal Bas PD atau muat turun borang di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Port Dickson (mppd.gov.my)
 2. Mengemukakan permohonan di :-

                 Kaunter Jabatan Pelesenan, MPPD
                 Tingkat 2 Terminal Bas PD,
                 71000 Port Dickson, Negeri Sembilan.

 1. Permohonan disemak dan pengeluaran resit pemprosesan.  
 2. Menerima Permohonan Yang Lengkap dan jelas.
 3. Permohonan di daftarkan.
 4. Permohonan akan dirujuk ke jabatan/ agensi berkaitan.
 5. Pemeriksaan premis perniagaan oleh Jabatan Pelesenan.
 6. Dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan untuk keputusan.
 7. Mengeluarkan Surat kepada pemohon
 8. Menyediakan Bil lesen yang telah lulus

Setiap Permohonan Baharu Lesen Premis Perniagaan Dan Iklan hendaklah membuat  4 Salinan berserta dokumen-dokumen yang diperlukan.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN:-

 1. Gambar pemohon.
 2. Salinan Kad Pengenalan pemohon.
 3. Salinan Pendaftaran Syarikat  yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
 4. Salinan surat perjanjian penyewaan atau bersankutan dengan penyewaan tanah dan bangunan.
 5. Salinan cukai tanah dan cukai pintu terkini.
 6. Salinan pelan lokasi perniagaan.
 7. Pelan lantai premis.
 8. Gambar premis (Pandangan hadapan dan dalam premis)Berwarna)
 9. Salinan iklan yang disahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka serta lokasi yang dipasang.
 10. Salinan Pendaftaran Pemadam Api.
 11. Resit bayaran pemprosesan RM 20.00.
 12. Untuk permohonan lesen perniagaan premis tidak berisiko, permohon perlu mendapatkan ulasan sokongan terlebih dahulu daripada Jabatan Bangunan MPPD

DOKUMEN TAMBAHAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN :

TAMBAHAN KEPERLUAN DOKUMEN SOKONGAN MENGIKUT AKTIVITI PERNIAGAAN

 1. PREMIS MAKANAN
 2. PERKHIDMATAN – PEJABAT URUSAN
 3. PERKHIDMATAN - PUSAT LATIHAN & PENDIDIKAN
 4. PERKHIDMATAN - AKTIVITI KEWANGAN DAN INSURAN / TAKAFUL